CÔNG TY THỦY ĐIỆN AN KHÊ - KA NAK THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Thứ ba, 2/6/2020 | 09:27 GMT+7
Trong những năm qua, Công ty đã hoàn thành tốt công tác đấu thầu qua mạng và năm 2019, Công ty đã thực hiện được 12 gói thầu chào hang cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi qua mạng và tối ưu hóa chi phí đấu thầu qua mạng là 12%. Công ty đã làm tốt công tác đấu thầu qua mạng từ khâu lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu qua mạng, đánh giá thầu và không có vi phạm về đấu thầu.

Phát huy truyền thống thời gian qua, ngay từ đầu năm Công ty đã tiến hành chuẩn bị sớm về hồ sơ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao: Lập phương án kỹ thuật và dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Lập hồ sơ mời thầu qua mạng, các bước lựa chọn nhà thầu được chuẩn bị sớm trước nên không bị động trong công tác đấu thầu, đồng thời công khai trên trên trang muasamcong.mpi.gov.vn, Báo Đấu thầu, trang đấu thầu EVN và Hệ thống phần mềm Quản lý Đầu tư xây dựng để đảm bảo tính công khai, minh bạch, cạnh tranh về giá, về chất lượng đem lại hiệu quả SXKD cho Công ty.

Ảnh: Thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu qua mạng của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak trong một buổi làm việc

Công ty đã thực hiện tốt đấu thầu qua mạng theo đúng chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Bộ ngành và Chính phủ theo Văn bản số 344/EVNGENCO2-QLĐT ngày 07/02/2020 của Tổng công ty Phát điện 2, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đã triển khai được 18/24 gói thầu trong đó các gói thầu  thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng.

Việc đấu thầu qua mạng còn giúp bên mời thầu rút ngắn thời gian và chi phí trong tất cả các khâu đấu thầu với việc loại bỏ các công đoạn như in ấn hồ sơ, việc đi lại nộp hồ sơ của các nhà thầu và tiết kiệm các chi phí cho nhà thầu. Vì vậy, các nhà thầu đã tham gia nhiều hơn, đồng thời các nhà thầu tận dụng thiết bị sẵn có, phương tiện, nhân lực tại chỗ và không biết nhau nên tính cạnh tranh về giá cũng được nâng cao và đem lại hiệu quả cao cho Công ty. Một số gói thầu đã tiết kiệm ít nhất 7% và có một số gói thầu tiết kiệm hơn 10%.  Đấu thầu qua mạng làm cơ sở thu thập các thông tin lịch sử về năng lực của nhà thầu, giúp bên mời thầu phân loại, đánh giá nhà thầu…

Trong thời gian tới, Công ty đưa ra các giải pháp triệt để tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, tăng cường công tác đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng các gói thầu và luôn đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu, mở rộng phạm vi các nhà thầu tham gia đấu thầu.

Nguyễn Linh Vân