Thủy điện An Khê – Ka Nak sôi nổi thi đua, đảm bảo sản xuất điện an toàn, tin cậy

Thứ hai, 4/3/2024 | 16:52 GMT+7
Năm 2024 là năm bản lề trong thực hiện hoàn thành mục tiêu Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 đánh dấu mốc son 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Điện lực cách mạng Việt Nam (21/12/1954-21/12/2024). Theo đó, ngay từ đầu năm, công tác Thi đua - Khen thưởng tại Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (AKKN) đã được triển khai, phát động sâu rộng trong toàn Công ty và được toàn thể CBCNV sôi nổi đăng ký, hưởng ứng phong trào thi đua của các cấp. Mọi hoạt động thi đua – khen thưởng của Công ty luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, xây dựng đoàn thể vững mạnh, lấy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trở thành động lực phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

CBCNV AKKN hăng say lao động, sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua của Công ty và các cấp phát động

Bằng sự nỗ lực hết mình và tinh thần đoàn kết cao độ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhìn lại những năm vừa qua, AKKN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, năm 2023 vừa qua,  AKKN đã được Ủy ban QLVNN tặng cờ thi đua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận Tập thể Lao động xuất sắc. Bên cạnh đó đã có 7 tập thể trong Công ty cùng với hơn 90/148 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Để phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 – 2025, AKKN hưởng ứng phong trào thi đua trong toàn Tổng công ty với khẩu hiệu “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam”,  trong đó chú trọng các phong trào như thi đua thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành các nhà máy điện phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch của EVNGENCO2 giao; thi đua Lao động giỏi,  lao động sáng tạo; Thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch sửa chữa lớn và duy tu bảo dưỡng các nhà máy; Nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động; Thi đua thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho vùng hạ du, đặc biệt vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn, ổn định và đúng quy định; Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp trong Công ty, đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chống tham nhũng…

Tập thể lãnh đạo, CBCNV AKKN đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo vận hành, sản xuất điện an toàn, tin cậy

Thực hiện tốt phương châm “Cả hệ thống chính trị làm công tác thi đua, khen thưởng”. Trên cơ sở kết quả và thành tích của phong trào thi đua năm 2023 vừa qua, từ các cấp Đảng ủy, chính quyền, đến các tổ chức đoàn thể, các phòng/phân xưởng, bộ phận chuyên môn, từ lãnh đạo đến toàn thể CBCNV trong Công ty đã và đang tích cực hưởng ứng, cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng đơn vị. Qua đó đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời hiệu ứng tích cực từ các phong trào thi đua, khen thưởng đã tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân không ngừng lao động sáng tạo, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển vững mạnh, toàn diện của Công ty.

Qua các phong trào thi đua từ cấp cơ sở, đã xuất hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực công tác. Đó là những tấm gương tiêu biểu, những nhân tố điển hình, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và những thành tích, kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo, CBCNV trong Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công tác thi đua, khen thưởng, tập trung mọi nguồn lực, đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Phong trào thi đua diễn ra sôi nổi đã tạo nên nét đẹp văn hóa vốn quý của AKKN, tiếp tục khơi dậy, tạo động lực, khuyến khích toàn thể người lao động trong Công ty hăng hái thi đua, hăng say lao động, góp phần xây dựng và phát triển Công ty ngày càng bền vững.

Thu Hoài - Phương Hiền