Thủy điện An Khê – Ka Nak góp phần củng cố và nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh cho địa phương trong thời kỳ đổi mới

Thứ ba, 8/8/2023 | 16:24 GMT+7
Thủy điện An Khê - Ka Nak (AKKN) thuộc bậc thang trên cùng của hệ thống thủy điện sông Ba, có nhiệm vụ tổ chức quản lý vận hành 2 nhà máy thủy điện với tổng công suất lắp máy 173MW gồm: Nhà máy Thủy điện Ka Nak thuộc huyện KBang - tỉnh Gia Lai có công suất 13MW và Nhà máy Thủy điện An Khê thuộc huyện Tây Sơn - tỉnh Bình Định có công suất 160MW. Từ khi vận hành vào tháng 11/2011 đến nay Công ty đã sản xuất cung ứng hơn 5 tỷ kWh điện năng cho hệ thống điện quốc gia.

Lực lượng tự vệ Công ty đã hoàn thành tốt các khóa huấn luyện năm 2023 được BCHQS địa phương đánh giá cao . Ảnh: Hữu Thỏa

Không chỉ hoàn thành tốt công tác sản xuất điện năng, khai thác, sử dụng hiệu quả, đa mục tiêu nguồn nước, góp phần tham gia cắt giảm lũ, bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích phát điện và nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp ở hạ du, Công ty còn đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh (QPAN) cho địa phương các tỉnh Bình Định, Gia Lai nói riêng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước nói chung.

Những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của EVNGENCO2, của Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) địa phương, của Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty, BCH Quân sự Công ty luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn ngày càng được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi cho BCHQS Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác QPAN. Điều này góp phần giúp đội ngũ CBCNV nâng cao nhận thức về quan điểm chính trị, tư tưởng lập trường, nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao kiến thức về công tác QPAN. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác QPAN đã thực hiện tốt việc tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo thực hiện tốt công tác QPAN của đơn vị.

Đại diện BCHQS Công ty gồm Chỉ huy phó và Chính trị viên phó đã hoàn thành tốt khóa tập huấn cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức năm 2023

 Xác định công tác QPAN là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược lâu dài, Đảng ủy và Lãnh đạo Công ty kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QPAN, giáo dục QPAN trong tập thể CBCNV; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ; tổ chức huấn luyện, luyện tập theo kế hoạch triệu tập của BCHQS địa phương. Nhờ đó, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và cấp trên giao, làm chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên, CBCNV về nhiệm vụ công tác QPAN. 

Lực lượng tự vệ Công ty nghiêm túc thực hành bắn súng tại thao trường huấn luyện

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ tự vệ gồm 32 đồng chí được kiện toàn đầy đủ về số lượng và chất lượng, đảm bảo đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào sản xuất và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Các đồng chí luôn duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực lực lượng tự vệ phối hợp với cơ quan quân sự và Công an huyện Tây Sơn, Công an huyện KBang đảm bảo an toàn các ngày làm việc, nhất là các ngày Lễ, Tết. 

Nhiều năm liền AKKN là đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Năm 2023, trên cơ sở kế hoạch của BCHQS địa phương các tỉnh Bình Định, Gia Lai, AKKN đã nghiêm túc tham gia đầy đủ, đạt hiệu quả cao các chương trình, kế hoạch tập huấn, huấn luyện đối với cán bộ BCHQS và lực lượng tự vệ của Công ty.

Theo đó, từ ngày 20-26/3/2023, đại diện BCHQS Công ty gồm Chỉ huy phó và Chính trị viên phó đã hoàn thành tốt khóa tập huấn cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức năm 2023; từ ngày 10-16/7/2023 và 24-30/7/2023, lực lượng tự Công ty đã hoàn thành tốt các khóa huấn luyện năm 2023 được BCHQS địa phương đánh giá cao, trong đó có 01 chiến sỹ tự vệ của Công ty được biểu dương, khen thưởng là Hoa bắn giỏi của khóa huấn luyện.

Dự kiến trong tháng 9/2023, AKKN sẽ phối hợp với Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh Bình Định tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đồng chí thuộc đối tượng 4 chưa qua bồi dưỡng kiến thức QPAN, đồng thời từ ngày 19/9-04/10/2023, Công ty sẽ tiếp tục cử các cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2023 tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng của BCHQS tỉnh Bình Định.

Quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”, Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty nhất quán tập trung chỉ đạo tăng cường đảm bảo công tác QPAN nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất an toàn, năng suất cao, góp phần củng cố và nâng cao tiềm lực ANQP địa phương trong thời kỳ đổi mới. Các cấp ủy đảng, các đơn vị trong Công ty phải luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất; chủ động khắc phục khó khăn là nỗ lực mà AKKN đã và đang duy trì để vận hành các nhà máy an toàn, hiệu quả, đúng phương thức huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. 

Thu Hoài – Cương Nguyễn