Thủy điện An Khê – Ka Nak chú trọng quy chế dân chủ cơ sở và chế độ chính sách đối với người lao động

Thứ năm, 18/11/2021 | 09:10 GMT+7
Ngày 17/11/2021, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 trực tuyến tại 3 điểm cầu tập trung là Trụ sở Công ty, Cụm Nhà máy An Khê và Cụm Nhà máy Ka Nak (tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5k).

Hội nghị là diễn đàn để người sử dụng lao động và người lao động bày tỏ việc thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên theo qui định của pháp luật về quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Thông qua hội nghị để trao đổi thông tin, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong quá trình hoạt động của Công ty. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

Đảm bảo quyền và nghĩa vụ người lao động

Hội nghị đã được nghe báo cáo của Người sử dụng lao động về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021, ước thực hiện cả năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích người lao động; công khai về sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trích nộp kinh phí công đoàn, quỹ tương trợ xã hội và báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 và phương hướng nhiệm kỳ năm 2021-2023.

Ông Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động phát biểu tại Hội nghị

Qua các báo cáo tại Hội nghị cho biết, thời gian qua, Công ty trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức như chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng tiêu cực của thủy văn (9 tháng đầu năm tình hình thủy văn hồ chứa không thuận lợi, lưu lượng về hồ rất thấp chỉ 2-3m3/s so với cùng kỳ các năm). Tuy nhiên, Công ty đã và đang thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa quản lý điều hành linh hoạt, xây dựng và triển khai nhiều phương án tối ưu góp phần đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động như về hợp đồng lao động, bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các chế độ, chính sách cho người lao động..., đời sống vật chất lẫn tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao.

Sản lượng điện 02 Nhà máy Thủy điện An Khê và Ka Nak 10 tháng đầu năm là 527,25 triệu kWh đạt 84,77% kế hoạch, dự kiến năm 2021 sản lượng điện phát là 635 triệu kWh đạt 102% so với kế hoạch, cao hơn 34% so với cùng kỳ 2020. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm là 97,634 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2021 nộp ngân sách nhà nước là 128 tỷ đồng.

Công ty đã và đang thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đảm bảo đời sống cho người lao động. Trong đó, công tác quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi luôn được Công ty quan tâm và thực hiện đúng quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động. Tổng quỹ khen thưởng 10 tháng đầu năm là 1.854,22 triệu đồng, Công ty đã chi cho người lao động là 1.507,07 triệu đồng, tổng quỹ phúc lợi 10 tháng đầu năm là 1.418,59 triệu đồng, Công ty đã chi cho người lao động là 1.362,98 triệu đồng, Công ty nộp BHXH, BHYT và BHXH là 3.264,73 triệu đồng, dự kiến năm 2021 là 3.894,80 triệu đồng.

Hội nghị trực tuyến là diễn đàn quan trọng để người lao động Công ty phát huy quyền dân chủ trực tiếp

Bên cạnh đó, Công ty phối hợp với Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động, để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty như thực hiện cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại và phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ An toàn vệ sinh viên đúng đủ theo quy định; Thăm hỏi, động viên Các trường hợp người lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật...

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn của Hội nghị, các đại biểu đã trực tiếp bày tỏ tâm tư nguyện vọng và tiếng nói của mình, góp ý đối với các quy định hiện hành liên quan đến các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của người lao động tại các điểm cầu đã được ông Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động trực tiếp giải đáp một cách rõ ràng, thỏa đáng, nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Hội nghị cũng đã nhất trí bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 (bằng hình thức bỏ phiếu kín) gồm 3 thành viên.

Hội nghị bỏ phiếu kín bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023

Quyết tâm hành động

Trên tinh thần phát huy các kết quả đạt được trong năm 2021, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và đổi mới, ông Nguyễn Văn Cương - Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể người lao động trong Công ty tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người lao động.

Biểu dương những cố gắng và kết quả đã đạt được của Công ty, ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc Công ty tin tưởng tập thể lãnh đạo và người lao động sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đối với Công đoàn Công ty tiếp tục chú trọng đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tích cực phát động các phong trào thi đua, phát huy các sáng kiến, sáng tạo đồng thời là cầu nối gắn kết người lao động và Công ty. Bên cạnh đó, ông Đặng Văn Tuần cũng chia sẻ tình hình chung, những cơ hội, thách thức và định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới, đồng thời cũng gợi ý nhiều giải pháp nhằm nâng cao quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như tinh thần sáng tạo của người lao động. Bài phát biểu ý nghĩa của Giám đốc Công ty đã tiếp thêm động lực, lan tỏa tinh thần quyết tâm hành động cho tập thể lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021 của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã kết thúc thành công tốt đẹp, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị. Đây thực sự là diễn đàn dân chủ cao nhất giúp người lao động và người sử dụng lao động của Công ty duy trì và tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, gắn bó người lao động với Công ty, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức vì sự phát triển bền vững của Công ty.

 

Dương Thị Thu Hoài