Thủy điện An Khê – Ka Nak: Về đích trước kế hoạch 36 ngày

Thứ tư, 24/11/2021 | 16:42 GMT+7
Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak thuộc bậc thang trên cùng của hệ thống thủy điện sông Ba có tổng công suất lắp đặt cả 2 nhà máy 173MW, tổng sản lượng điện thiết kế hàng năm là 575 triệu kWh.

Đến ngày 23/11/2021, Thủy điện An Khê – Ka Nak đã sản xuất được 622 triệu kWh điện (cao hơn sản lượng điện thiết kế 47 triệu kWh), hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng phát trong năm do Tổng công ty Phát điện 2 giao, về đích trước 36 ngày.

Nhà máy Thủy điện An Khê

Các tháng đầu năm 2021, tình hình thủy văn khu vực Miền Trung và Tây nguyên diễn biến rất phức tạp, tình trạng khô hạn và nắng nóng kéo dài trên diện rộng, lưu lượng nước về hồ An Khê – Ka Nak rất thấp chỉ 2-3m3/s so với cùng kỳ các năm. Do đó, Công ty đã tận dụng từng m3/s nước để thực hiện nhiệm vụ chính trị là cấp nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, góp phần giúp mùa màng bội thu, cải thiện môi trường cho vùng hạ du, đồng thời phục vụ phát điện an toàn, hiệu quả.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng và triển khai nhiều phương án, giải pháp tối ưu vừa phòng, chống dịch an toàn, vừa đảm bảo SXKD hiệu quả, nhất là việc vận dụng tối đa thời gian CBCNV thực hiện phương án “ba tại chỗ” để thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy vào ngay đầu mùa khô để khi mùa mưa đến các tổ máy phát tối đa công suất mang về sản lượng điện cao nhất.

Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa, không để xảy ra sự cố chủ quan; hoạt động quản lý, vận hành, sản xuất điện đáp ứng yêu cầu huy động công suất, phương thức vận hành của Trung tâm điều động Hệ thống điện Quốc gia; Chiến lược chào giá được thực hiện linh hoạt, hiệu quả mang lại doanh thu cao. Tính đến nay, giá bán điện bình quân cao hơn 5,25% so với giá hợp đồng (1.032,24/980,74 đồng/kWh). Dự kiến cả năm 2021 giá bán điện bình quân cao hơn 2,96% so với giá hợp đồng (1.032,24/980,74 đồng/kWh).

CBCNV Thủy điện An Khê – Ka Nak tích cực lao động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đến thời điểm hiện tại, không chỉ hoàn thành tốt chỉ tiêu sản lượng điện, mà các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố tại Thủy điện An Khê – Ka Nak đều đạt và vượt kế hoạch EVNGENCO2 giao. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp nguồn kinh phí đáng kể vào ngân sách của Nhà nước và địa phương. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước đến thời điểm hiện nay là 97,634 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2021 nộp ngân sách nhà nước hơn 130 tỷ đồng.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả trên đã ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc, toàn diện của tập thể lãnh đạo, CBCNV trong Công ty. Với thành tích hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng điện được giao đã tạo động lực để Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của Công ty từ nay đến cuối năm là đảm bảo thực hiện tốt công tác điều tiết và tích nước hồ chứa để phục vụ phát điện năm tới; các hạng mục công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn, thiết bị luôn sẵn sàng vận hành phát điện, phát huy tốt vai trò giảm lũ cho hạ du; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021 do EVNGENCO2 giao.

Quốc Việt - Thu Hoài