Thông tin phát điện NMTĐ An Khê tuần 6 -2016

Thứ hai, 1/2/2016 | 07:29 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 25/01/2016 ÷ 31/01/2016

Kế hoạch 01/02/2016 ÷ 7/02/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,0 triệu kwh

0,0 triệu m3

1,95 triệu kWh

2,145 triệu m3

Bình quân: 3,547 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

0,0 triệu kwh

­0,0 triệu m3

1,95 triệu kWh

2,145 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện