Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 2 năm 2016

Thứ hai, 4/1/2016 | 14:51 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 28/12/2015 ÷ 03/01/2016

Kế hoạch 04/01/2016 ÷ 10/01/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,667 triệu kwh

0,734 triệu m3

0,44 triệu kWh

0,484 triệu m3

Bình quân: 0,8 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

Tổng cộng

0,667 triệu kwh

­0,734 triệu m3

0,44 triệu kWh

0,484 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện