Thông tin phát điện NMTĐ An Khê tuần 4 -2016

Thứ hai, 18/1/2016 | 08:20 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 11/01/2016 ÷ 17/01/2016

Kế hoạch 18/01/2016 ÷ 24/01/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,239 triệu kwh

0,263 triệu m3

0,0 triệu kWh

0,0 triệu m3

Bình quân: 0,0 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

0,239 triệu kwh

­0,263 triệu m3

0,0 triệu kWh

0,0 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện