Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tháng 12 năm 2015

Thứ hai, 11/1/2016 | 07:06 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện tháng 12/2015

Kế hoạch tháng 01/2016

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

13,760 triệu kWh

15,136 triệu m3

 3,929 triệu kWh

4,322 triệu m3

Ka Nak

 1,214 triệu kWh

0,708 triệu kWh 

Tổng cộng

14,974 triệu kWh

15,136 triệu m3

4,637 triệu kWh

4,322 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện