Thông tin phát điện NMTĐ An Khê tuần 5 -2016

Thứ hai, 25/1/2016 | 07:29 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 18/01/2016 ÷ 24/01/2016

Kế hoạch 25/01/2016 ÷ 31/01/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,0 triệu kwh

0,0 triệu m3

2,34 triệu kWh

2,574 triệu m3

Bình quân: 4,256 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

0,0 triệu kwh

­0,0 triệu m3

2,34 triệu kWh

2,574 triệu m3


Tải phai tại đây
Tổ Thị trường điện