Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 3 năm 2016

Thứ hai, 11/1/2016 | 07:06 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 04/01/2016 ÷ 10/01/2016

Kế hoạch 11/01/2016 ÷ 17/01/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,0 triệu kwh

0,0 triệu m3

0,0 triệu kWh

0,0 triệu m3

Bình quân: 0,0 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

Tổng cộng

0,0 triệu kwh

­0,0 triệu m3

0,0 triệu kWh

0,0 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện