Thủy điện An Khê - Kanak tuân thủ việc xả nước phục vụ dân sinh và môi trường của hạ du

Thứ hai, 7/10/2013 | 17:04 GMT+7
Do tác động của quá trình biến đổi khí hậu, thời tiết Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên có những diễn biến bất thường, lượng mưa ít; tình trạng nắng nóng, khô hạn và thiếu nước ngày càng gay gắt.
Cũng do lượng mưa không nhiều, nên lưu lượng nước về hồ chứa của thủy điện An Khê – Ka Nak thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Lượng nước về hồ bình quân tháng theo số liệu thủy văn 3 tháng đầu năm 2013 là rất thấp: Tháng 1/2013 đạt 1.27m3 /s, tháng 2/2013 đạt 0.69m3 /s, tháng 3/2013 đạt 0.38m3 /s; thấp nhất trong vòng 75 năm qua.

Việc thiếu nước trong hồ chứa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác sản xuất điện của Công ty thủy điện An Khê – Ka Nak, sản lượng điện đạt rất thấp so với kế hoạch được giao. Tuy nhiên trong những khó khăn chung, đơn vị đã lập và thực hiện kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế là vừa đảm bảo được công tác sản xuất, cung ứng điện trong mùa khô, vừa tuân thủ việc xả nước duy trì dòng chảy tối thiểu 4m3 /s để phục vụ công tác dân sinh và môi trường của vùng hạ du theo quyết định số 108/QĐ-BTNMT ngày 29/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường về việc phê duyệt ĐTM.
Võ Duy Chỉnh