Thủy điện An Khê – Ka Nak tổ chức huấn luyện định kỳ an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Thứ năm, 23/6/2022 | 09:33 GMT+7
Ngày 21 và 22/6/2022, Thủy điện An Khê – Ka Nak đã tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể CBCNV trong Công ty gồm 5 nhóm đối tượng cụ thể như sau: nhóm 1: 23 người; nhóm 2: 01 người; nhóm 3: 81 người; nhóm 4: 50 người; nhóm 6: 15 người.

Quang cảnh khóa huấn luyện

Qua khóa huấn luyện CBCNV được trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết về công tác an toàn lao động – vệ sinh lao động; hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động; nắm vững được các văn bản pháp lý; hiểu rõ quyền hạn và nghĩa vụ của mình trong công tác an toàn vệ sinh lao động; hiểu được các nguyên nhân, yếu tố gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thực hiện công việc; nắm vững các biện pháp phòng ngừa, cấp cứu khi có tai nạn...

Kết thúc khóa huấn luyện, 100% CBCNV nắm vững kiến thức và hoàn thành tốt bài kiểm tra thu hoạch.

CBCNV Công ty chăm chú học tập

Được biết, các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV được Thủy điện An Khê – Ka Nak tổ chức định kỳ hàng năm. Nhờ thực hiện tốt các chính sách về an toàn vệ sinh lao động mà từ ngày thành lập đến nay, Công ty chưa để xảy ra tai nạn lao động. Đội ngũ CBCNV Công ty ngày càng được nâng cao trình độ tay nghề và kinh nghiệm, xử lý nhanh các tình huống xảy ra trong công việc. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao./.

Dương Thị Thu Hoài