Lãnh đạo EVNGENCO2 cùng Thủy điện An Khê – Ka Nak quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2023

Thứ năm, 2/3/2023 | 14:12 GMT+7
Ngày 01/03/2023, tại Cụm Nhà máy Thủy điện Ka Nak (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã có buổi làm việc với Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (AKKN) để kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

 

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT chủ trì buổi làm việc

Đoàn công tác gồm có ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT, ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, ông Trần Lý - Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán Trưởng và Lãnh đạo các Ban chức năng EVNGENCO2. Về phía AKKN có ông Đặng Văn Tuần – Giám đốc, ông Đỗ Đức Hoài -  Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và Lãnh đạo các đơn vị trong Công ty đón tiếp đoàn.

Chuyến công tác có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Lãnh đạo EVNGENCO2 nhằm kiểm tra, đôn đốc AKKN triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt hiệu quả cao.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Văn Tuần đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Ông Đặng Văn Tuần đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

Sau khi nghe báo cáo của AKKN cùng các ý kiến phát biểu, thảo luận sôi nổi, ông Trần Phú Thái đã có những phát biểu chỉ đạo sâu sắc, trọng tâm, trong đó nêu rõ: Tổng công ty đánh giá cao những kết quả AKKN đạt được trong năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023, nổi bật nhất là AKKN đã đóng góp sản lượng điện lớn, doanh thu cao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 nhấn mạnh, phát huy kết quả đạt được, trong năm 2023, AKKN cần đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai dự án điện mặt trời tại Ka Nak, thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chú trọng công tác chào giá trong thị trường điện để đạt doanh thu tối ưu, đồng thời quan tâm, đảm bảo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV và người lao động, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Buổi làm việc tiếp thu nhiều ý kiến thiết thực để AKKN hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Tiếp thu, lĩnh hội chỉ đạo của lãnh đạo EVNGENCO2, ông Đặng Văn Tuần – Giám đốc AKKN đã cảm ơn Lãnh đạo, Công đoàn và các Ban chức năng của EVNGENCO2 đã quan tâm, chỉ đạo sát sao trong mọi hoạt động, hỗ trợ AKKN hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. AKKN sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao độ, phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc các chỉ đạo của Lãnh đạo EVNGENCO2 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Tin: Thu Hoài - Ảnh: Hồng Nhung