Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ năm, 15/9/2022 | 08:10 GMT+7
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng dẫn của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định và kế hoạch của Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 06/9/2022 đến ngày 14/9/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội các chi bộ làm việc nghiêm túc, khẩn trương trên tinh thần đổi mới và dân chủ

     Đảng bộ Công ty hiện có 72 đảng viên, trong đó có 64 đảng viên chính thức, 8 đảng viên dự bị sinh hoạt tại 04 Chi bộ trực thuộc.

     Đại hội các chi bộ đã thông qua Báo cáo chính trị, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Trên tinh thần đánh giá khách quan, nghiêm túc kết quả lãnh đạo của các chi bộ nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; thông qua báo cáo kiểm điểm của các Chi ủy trong nhiệm kỳ và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xây dựng và thảo luận những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế của từng Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025. 

Đại hội Chi bộ 4 diễn ra tại Cụm nhà máy Thủy điện An Khê, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (Ảnh. Nguyễn Ngọc Anh)

     Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty được phân công tham dự và chỉ đạo các Đại hội đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022, cũng như chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần tập trung thảo luận để xác định nhiệm vụ, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025 phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Đồng thời, có những chỉ đạo mang tính định hướng rất cụ thể, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng cần được các Chi bộ phát huy hơn nữa trong thời gian tới trên các mặt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên; Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; Công tác phát triển Đảng, công tác quản lý đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đảng viên...

Các đại biểu phấn khởi bỏ phiếu bầu cử Chi ủy mới nhiệm kỳ 2022-2025

     Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, đại hội các Chi bộ trực thuộc đã làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định, lựa chọn được những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào các Chi ủy và các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả cụ thể như sau:

     Chi bộ 1: Đồng chí Phạm Văn Tuyến - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính - Lao động (thứ hai từ phải qua) được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư; đồng chí Nguyễn Ngọc Minh - Phó Trưởng phòng Hành chính - Lao động (ngoài cùng bên phải) được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Út Tâm (thứ hai từ trái qua) được bầu là Chi ủy viên.

     Chi bộ 2: Đồng chí Võ Duy Chỉnh – Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư (thứ hai từ trái qua) tái đắc cử là Bí thư chi bộ; đồng chí Lê Văn Phượng – Quyền Kế toán trưởng (ngoài cùng bên trái) là Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Văn Trí – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư (thứ hai từ phải qua) tái đắc cử là Chi ủy viên. (Ảnh. Hồ Văn Tuyến)

 

 

     Chi bộ 3: Đồng chí Trần Ngọc Thái – Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn (đứng giữa) tái đắc cử là Bí thư chi bộ; đồng chí Võ Duy Hùng – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn (thứ hai từ phải qua) tái đắc cử là Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Đắc Chung – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn (thứ hai từ trái qua) tái đắc cử là Chi ủy viên.

 

    Chi bộ 4: Đồng chí Phạm Thanh Thọ – Quản đốc PXVH An Khê (thứ hai từ trái qua) tái đắc cử là Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Thái Sơn – Quản đốc PXVH Ka Nak (ngoài cùng bên phải) tái đắc cử là Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Hồ Minh Sang – Phó Quản đốc PXVH Ka Nak (ngoài cùng bên trái) được bầu là Chi ủy viên. (Ảnh. Võ Doãn Khánh)

     Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các chi bộ đã xây dưng Nghị quyết sát thực với tình hình, nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của các Chi bộ giai đoạn 2022-2025./.

Thu Hoài

Tin đã đưa