Thủy điện An Khê – Ka Nak: Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thứ năm, 8/9/2022 | 10:57 GMT+7
Chiều ngày 7/9/2022, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Đặng Văn Tuần, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty dự và chỉ đạo Đại hội.

     Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; báo cáo thu chi tài chính của chi bộ; quy chế bầu cử và đề án nhân sự dự kiến bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025.

Quang cảnh Đại hội

     Báo cáo chính trị của Chi bộ đã phản ánh đúng thực trạng, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trên các mặt, cụ thể: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 1 đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Công ty, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên của Phòng Hành chính - Lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực: công tác tổ chức cán bộ, tổng hợp, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, tài chính, quản trị văn phòng, văn thư, lưu trữ và các nhiệm vụ công tác khác; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phân công công tác cho đảng viên, phát triển đảng viên và kiểm tra, giám sát theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Các chỉ tiêu phấn đấu đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 đã được Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện, có chất lượng, hiệu quả, một số chỉ tiêu vượt mức so với nghị quyết đề ra.

     Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và thẳng thắn, các đảng viên của Chi bộ và các đại biểu tham dự đại hội đã tham gia thảo luận thống nhất với những kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Phòng Hành chính - Lao động và sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ… Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất cao về phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Văn Tuần - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đánh giá cao nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội; đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực mà Chi bộ 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác phát triển đảng viên mới, các ý kiến tham luận tại Đại hội đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tính đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, đây chính là cơ sở vững chắc để tiếp tục đưa Chi bộ phát triển, đạt được thêm nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới, chi bộ phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm là công tác Đảng và công tác tham mưu của Chi bộ, sớm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế đã được Đại hội chỉ ra, đồng sức, đồng lòng vì mục tiêu chung là xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

     Đồng chí Đặng Văn Tuần cũng đề nghị Chi ủy nhiệm kỳ mới và mỗi đảng viên trong Chi bộ 1 cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tự rèn luyện bản thân, nắm chắc và hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ cần khẩn trương ban hành chương trình hành động của cấp ủy nhằm triển khai kịp thời Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ mới.

     Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và Chi ủy viên. Kết quả, đồng chí Phạm Văn Tuyến - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính - Lao động được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh - Phó Trưởng phòng Hành chính - Lao động được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Út Tâm được bầu là Chi ủy viên Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Đặng Văn Tuần - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng

Chi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025

     Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí tân Bí thư Chi bộ Phạm Văn Tuyến đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của lãnh đạo Đảng ủy Công ty, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ 1 khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thu Hoài

Tin đã đưa