Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát triển Đảng

Thứ sáu, 5/8/2022 | 08:57 GMT+7
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”; “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”.

     Để công tác xây dựng và phát triển đảng thật sự có chất lượng, thời gian qua, Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng gắn kết hoạt động phát triển đảng viên với các hoạt động xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

     

Đồng chí Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty

   Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch phát triển 18 đảng viên mới, đặc biệt chú trọng về chất lượng đối với từng đảng viên được kết nạp. Chính vì vậy, Đảng ủy Công ty đã tập trung xây dựng kế hoạch tạo nguồn và đề ra chỉ tiêu phát triển đảng hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của từng Chi bộ, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục, lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Trên cơ sở nguồn của các tổ chức đoàn thể giới thiệu, cấp ủy Chi bộ đánh giá, lựa chọn những quần chúng ưu tú, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đồng thời phân công đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ các đối tượng cảm tình Đảng giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Công ty có 72 đảng viên/152 CBCNV. 

Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng

      Đồng chí Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, trải qua nửa nhiệm kỳ nhưng Đảng ủy Công ty đã cử 24 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, làm thủ tục kết nạp cho 15 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 83,34% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, đã cử 13 đảng viên tham gia lớp đảng viên mới và xét chuyển chính thức cho 07 đảng viên dự bị. Sau khi được kết nạp vào Đảng, đa số đảng viên phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Nhờ thực hiện tốt khâu tạo nguồn, đánh giá, lựa chọn những quần chúng ưu tú kết nạp đảng đã góp phần bổ sung vào đội ngũ của đảng một lực lượng đảng viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình, trí tuệ, có phẩm chất, đạo đức và tư cách tốt.

Lễ kết nạp Đảng viên ngày 05/7/2022 của Chi bộ 1

Để thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển đảng, trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty tiếp tục quan tâm thực hiện các giải pháp đồng bộ, khoa học, tích cực chỉ đạo các cấp ủy Chi bộ trực thuộc rà soát nguồn cảm tình Đảng, bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc chủ động phát hiện, giới thiệu người vào Đảng và trách nhiệm trước chi bộ về hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng, về chất lượng của người vào Đảng trước khi kết nạp. Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai thực hiện tốt việc phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tham dự sinh hoạt với các chi bộ; gắn công tác xây dựng Đảng với các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng g với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.

Tin: Phương Hiền. Ảnh: Thu Hoài.

Tin đã đưa