Thủy điện An Khê – Ka Nak bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4

Thứ sáu, 6/10/2023 | 17:26 GMT+7
Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”, thời gian qua, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (AKKN) luôn chú trọng việc phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh địa phương trong thời kỳ đổi mới.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Trung tá Nguyễn Văn Hoàng – Chính trị viên phó, Ban CHQS thành phố Quy Nhơn phát biểu tại buổi lễ khai mạc

Nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ ngày 4-7/10/2023, AKKN đã phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Quy Nhơn và Công ty Điện lực Bình Định tổ chức Lớp bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng và An ninh cho 42 cán bộ, đảng viên của Công ty.

Thượng tá Trần Quốc Bảo - Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn (bên trái) chia sẻ chuyên đề “Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới” Thượng tá Nguyễn Khắc Nhất – Thành ủy viên, Chính trị viên, Ban CHQS thành phố Quy Nhơn (bên phải) chia sẻ chuyên đề “Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh”

Tham dự lễ khai mạc và bế mạc có Trung tá Nguyễn Văn Hoàng – Chính trị viên phó, Ban CHQS thành phố Quy Nhơn, Thiếu tá Huỳnh Dân Nghĩa, Trợ lý Dân quân tự vệ, thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Quy Nhơn, ông Thái Minh Châu - Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Điện lực Bình Định, ông Đặng Văn Tuần – Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự AKKN, cùng 89 cán bộ thuộc đối tượng 4 của cả 2 đơn vị.

Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức tự giác, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu các chuyên đề

Với thời gian 4 ngày bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, các cán bộ, đảng viên của 2 đơn vị đã được đội ngũ giảng viên đến từ Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Quy Nhơn truyền đạt 9 chuyên đề, bao gồm: Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Tổ chức phản động FULRO và âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên;  Nội dung cơ bản về chiến lược về bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Trung tá Dương Minh Toàn – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Quy Nhơn (bên trái) và Thiếu tá Nguyễn Chiến – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn (phải) chia sẻ các chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng

Tại buổi khai mạc, ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự AKKN cho biết: “Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và đảng viên về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị thêm cho học viên những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thức hiện nhiệm vụ. Từ đó, củng cố, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.”

Đồng chí Trần Quang Đệ, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Quy Nhơn (bên trái) và đồng chí Lê Văn Chánh -  Phó Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Quy Nhơn (bên phải) chia sẻ các chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng

Ông Đặng Văn Tuần cũng đề nghị các đồng chí học viên cần phải chấp hành tốt các quy định của lớp học, đảm bảo theo học đầy đủ nội dung của các chuyên đề; quá trình học tập cần tự giác, tích cực lắng nghe và tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất.”

Các cán bộ, đảng viên tiêu biểu nhận Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4

Tổng kết Lớp bồi dưỡng Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Quy Nhơn đã đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, tinh thần tự giác, cầu thị cao, các học viên luôn tham gia đầy đủ, đúng giờ các buổi học và chịu khó tìm tòi, nghiên cứu. 100% cán bộ, đảng viên tham gia lớp học đã viết bài thu hoạch một cách bài bản, chỉn chu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Tại buổi bế mạc, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Quy Nhơn đã tuyên dương và trực tiếp trao giấy chứng nhận cho 16 cán bộ, đảng viên có kết quả học tập tốt nhất, trong đó AKKN có 8 cán bộ, đảng viên tiêu biểu.

Thu Hoài – Cương Nguyễn