EVNGENCO2 được khen thưởng về công tác An toàn vệ sinh lao động

Thứ hai, 4/7/2022 | 10:57 GMT+7
Ngày 30/6/2022, tại Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức khen thưởng về công tác An toàn Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ) 5 năm và biểu dương các an toàn vệ sinh viên (ATVSV) tiêu biểu năm 2022. Trong đó, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 có 01 tập thể và 03 cá nhân vinh dự được khen thưởng và biểu dương.

Công đoàn EVN tặng bằng khen cho các Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ


     Thông qua Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết 10C/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đấy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Công đoàn các cấp tham gia vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác an toàn, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa rủi ro và tai nạn lao động; các hoạt động nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ và tuyên truyền công tác ATVSLĐ, chiến lược quốc gia về môi trường và tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức và duy trì hiệu quả mạng lưới an toàn vệ sinh viên, hưởng ứng các phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; các vụ tai nạn lao động được báo cáo, điều tra và có đại diện của công đoàn các cấp tham gia để giải quyết chế độ cho người lao động.

     Tại Hội nghị, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã khen thưởng cho tập thể Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và đồng chí Nguyễn Phước Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Cần Thơ có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ trong 5 năm qua; đồng thời Công đoàn Điện lực Việt Nam còn biểu dương các ATVSV tiêu biểu năm 2022 gồm: anh Võ Văn Hiệp - Công nhân trực phụ PXVH An Khê – Công ty Thuỷ điện An Khê - Ka Nak và anh Bùi Văn Mạnh Công nhân trực chính điện Kíp 3 Phân xưởng Vận hành – Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Trung Sơn.

Qua Hội nghị, tổ chức công đoàn các cấp xác định được trách nhiệm, vai trò của mình trong công tác ATVSLĐ và phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” thông qua các phong trào thiết thực có chiều sâu, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế trong sản xuất kinh doanh điện năng cũng như mang lại giá trị công việc, sức khỏe cho người lao động theo xu thế chung của sự phát triển. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy và cán bộ công đoàn làm công tác này. Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp sẽ phối hợp cùng chuyên môn để đảm bảo người lao động chấp hành nghiêm các quy định về công tác an toàn khi thực hiện công việc; phổ biến thông tin các vụ tai nạn lao động đến từng người lao động, trong đó nguyên nhân và biện pháp phòng tránh phải được phân tích đúng, đầy đủ để rút kinh nghiệm.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:
 

Khen thưởng ATVSV tiêu biểu Võ Văn Hiệp – Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak

 

Khen thưởng ATVSV tiêu biểu Bùi Văn Mạnh – Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Tin bài và ảnh: Anh Duy