EVNGENCO2 họp đánh giá về các giải pháp công nghệ - Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ CMCN 4.0

Thứ năm, 19/5/2022 | 14:07 GMT+7
Ngày 28/4/2022, tại Trụ sở quản lý vận hành các nhà máy Thủy điện của Tổng công ty Phát điện 2 tại thành phố Đà Nẵng, Tổ chuyên gia cao cấp tổ chức cuộc họp rà soát, đánh giá về các giải pháp công nghệ về Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2).

Phiên họp thứ 2 năm 2022 lần này do ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Tổ trưởng Tổ chuyên gia cao cấp chủ trì cùng các thành viên Tổ chuyên gia cao cấp giúp việc cho Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 vào hoạt động SXKD của Tổng Công ty Phát điện 2 (BCĐ 4.0) được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2022.
 

Trong thời gian làm việc, các thành viên đã tiến hành tham gia góp ý, thảo luận về các giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số đã thực hiện trong thời gian qua và sẽ tiến hành trong EVNGENCO2 trong thời gian đến bao gồm: Giải pháp 1: Phần mềm quản trị sản xuất thông minh – XHQ của Siemens đã triển khai tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương; Giải pháp 2: Ứng dụng Hệ thống giám sát và chuẩn đoán từ xa RMC cho các nhà máy điện đang trong giai đoạn nghiên cứu, phương án kinh tế kỹ thuật; và Giải pháp 3: Hệ thống quản lý năng lượng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
 

Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Điện tự động Biển Đông trình bày tại cuộc họp

   

Tại cuộc họp, Tổ chuyên gia cũng đã đánh giá kết quả nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống chương trình số hóa cho việc thực hiện phiếu công tác, thao tác; phiếu an toàn… phục vụ công tác sửa chữa” của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ và được thị phạm phần mềm Quản trị sản xuất thông minh XHQ - Siemens do Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Điện tự động Biển Đông phối hợp trình bày.
Kết thúc buổi họp, các thành viên đã thống nhất biểu quyết lấy ý kiến đánh giá thông qua hình thức đánh giá online qua công cụ Google Form. Theo đó, các thành viên tham dự họp đồng ý đề xuất BCĐ 4.0 chọn Phần mềm quản trị sản xuất thông minh – XHQ của Siemens” để triển khai đồng bộ từ cấp đơn vị đến cấp Tổng công ty và đề nghị bổ sung một số nội dung thuộc đề tài “Hệ thống quản lý năng lượng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng” để hoàn thiện trước khi triển khai, nhân rộng.

Phòng Kỹ thuật và An toàn – AVC