Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak không ngừng phát huy truyền thống triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm, 11/6/2020 | 16:08 GMT+7
Sáng ngày 09/6/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”.

Thay mặt BCH Đảng ủy Công ty, đồng chí Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã tham dự và phát biểu tham luận tại Hội nghị. Với chủ đề tham luận “Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Đặng Văn Tuần nêu rõ: Học tập lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, Đảng ủy Công ty luôn coi trọng và giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, coi đoàn kết là kim chỉ nam cho mọi hành động, “Đoàn kết là sức mạnh vô địch”. Đồng thời, Đảng ủy Công ty luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; Đổi mới, thực hiện tốt công tác cán bộ; Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; Đổi mới cách ra nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng...

Đảng bộ Công ty hiện có 63 Đảng viên, địa bàn hoạt động rộng, trải dài từ thành phố Quy Nhơn đến Nhà máy Thủy điện An Khê (huyện Tây Sơn – tỉnh Bình Định) và Nhà máy Thủy điện Ka Nak (huyện KBang – tỉnh Gia Lai), Đảng bộ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, do đó công tác sinh hoạt Đảng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm, suốt 4 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, BCH Đảng ủy Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”. Đảng ủy Công ty đã xây dựng nội dung chuyên đề cụ thể cho toàn khóa, cho từng năm và cụ thể từng quý trong các năm, phổ biến, quán triệt đến các chi bộ và toàn thể cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ. 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều nghiêm túc tham gia học tập và đăng ký cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ trong Đảng bộ Công ty đã thể hiện tinh thần chủ động, nâng cao nhận thức, tích cực lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Công ty những năm qua.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định tuyên dương, khen thưởng là một trong 10 đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đồng chí Dương Thị Thu Hoài – Đảng viên Chi bộ 1 thuộc Đảng ủy Công ty được tuyên dương là một trong 15 cá nhân xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”. 

Trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak tiếp tục quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ Công ty thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nghiêm túc khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực trong thực tiễn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phát hiện, tuyên truyền những mô hình, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, nhân rộng, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... trong học tập và lao động./.

 

Dương Thị Thu Hoài