Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra thành công tốt đẹp

Thứ sáu, 13/10/2023 | 07:19 GMT+7
Trong các ngày 03 và 04/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”.

Dự và chỉ đạo tại Đại hội có Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);  

Đại hội vinh dự được đón Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê, Nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện Công đoàn Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các đồng chí lãnh đạo đại diện 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ Tập đoàn, Hội đồng thanh viên, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban của Tập đoàn; các đồng chí nguyên cán bộ lão thành của Tập đoàn, nguyên Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Tổng công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn đã về dự và chung vui với Đại hội.

Đại biểu Đại hội gồm các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 và 242 đại biểu được bầu từ 9 công đoàn cấp trên cơ sở và 242 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 (áo trắng) tham dự Đại hội

Trong 1,5 ngày làm việc, với 3 Phiên họp chính thức, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí biểu quyết thông qua: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn ĐLVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động CNVCLĐ đoàn kết khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần sức xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển bền vững; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Tại Đại hội, nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các đoàn đại biểu và các đại biểu góp ý đánh giá về những nội dung công tác trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả cho phương hướng  nhiệm vụ của Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đại hội cũng tiến hành chia thành 4 Tổ để tham gia thảo luận các vấn đề được đưa ra tại Đại hội trong đó tập trung vào những vấn đề quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn; các nội dung liên quan đến chính sách cũng như việc làm, tiền lương, chế độ phúc lợi đối với người lao động EVN trong thời gian tới để gửi tới Đoàn Chủ tịch Đại hội VI Công đoàn ĐLVN cũng như những ý kiến đề xuất, kiến nghị trực tiếp tới Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn phát biểu trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của Công đoàn với chuyên môn trong các phong trào thi đua; tổ chức phong trào trong lao động và sản xuất; đặc biệt trong việc chăm lo đời sống của đoàn viện, người lao động giai đoạn 2018-2023. Đồng thời, mong muốn Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ nhìn rõ các khó khăn đặt ra đường hướng mới cho phong trào công nhân lao động với tinh thần đổi mới phương thức hoạt động và nỗ lực, đoàn kết cùng Tập đoàn vượt khó khăn, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.   

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có bài phát biểu chỉ đạo, gợi mở và định hướng những vấn đề quan trọng mà Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào Nghị quyết; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành Chương trình hành động để triển khai thực hiện. Tin tưởng đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn sẽ nỗ lực vượt khó, đảm bảo cung ứng điện cho đất nước; đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân; hoạt động công đoàn đi vào thực chất, sát thực góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 33 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, là các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động Công đoàn trong giai đoạn mới. Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 là một trong 33 đồng chí trúng cử. Đại hội cũng đã nhất trí bầu 07 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã họp Phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 10 đồng chí.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V tiếp tục được BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI tín nhiệm, tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; 03 đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 là: Nguyễn Kim Thanh; Uông Quang Huy và Đinh Thị Thanh Bình; đồng chí Trần Thị Hiền, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể đoàn viên, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” với truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân ngành Điện, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và những bài học kinh nghiệm quý báu của những thế hệ các nhiệm kỳ trước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sự nỗ lực, đoàn kết của Ban chấp hành các Công đoàn trực thuộc, cán bộ, đoàn viên và CNVC-LĐ trong Tập đoàn sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra.

Đại hội kêu gọi đoàn viên và toàn thể CNVC-LĐ trong Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đoàn đại biểu của EVNGENCO1 chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

 

 

Theo Công đoàn Điện lực Việt Nam