Chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật tại Nhiệt điện Hải Phòng

Thứ tư, 6/4/2022 | 14:19 GMT+7
Việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 vào quá trình quản lý vận hành và quản lý kỹ thuật đã góp phần giúp người vận hành kiểm soát các thông số vận hành của Tổ máy một cách chủ động, phòng ngừa và hạn chế các sự cố chủ quan cũng như sự cố khách quan có thể xảy ra đối với các thiết bị chính đồng thời góp phần giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật của các đơn vị trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (NĐHP).

Công ty Nhiệt điện Hải Phòng ứng dụng Chuyển đổi số vào sản xuất

  
Hiện nay, NĐHP đã và đang thực hiện triển khai các chương trình chuyển đổi số và ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong quá trình sản xuất của Nhà máy. Với 09 đề tài được triển khai và 17 chủ đề chuyển đổi số được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 -2022. Nổi bật trong đó phải kể đến các giải pháp như: thiết kế hệ thống cảnh báo sớm các thông số vận hành chính của Tổ máy và giải pháp Thiết kế hệ thống giám sát hệ thống ống áp lực lò hơi đã hoàn thành và được áp dụng trên cả 4 Tổ máy đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó là các ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật như ứng dụng nhật ký vận hành điện tử, thư viện điện tử, hệ thống báo cáo tự động, quản lý khiếm khuyết trong ca vận hành….
 

Giao diện phần mềm D-Office


Việc ứng dụng các công nghệ quản lý mới từ cấp Công ty lên đến cấp Tổng Công ty được thực hiện thống nhất và đồng bộ. Các phần mềm được ứng dụng tiêu biểu trong Công ty được kể ra như sau:

  • Phần mềm D-Office: thực hiện số hóa quy trình ban hành, lưu trữ văn bản, công văn, báo cáo, tờ trình trong Công ty cho phép liên thông lên cấp Tập đoàn.
  • Phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS: thực hiện số hóa công tác quản lý khiếm khuyết, quản lý lý lịch thiết bị, sổ nhật ký vận hành, đề nghị lĩnh vật tư và thư viện điện tử…
  • Phần mềm quản lý đầu tư xây dựng IMIS: thực hiện số hóa quy trình quản lý dự án từ công tác lập dự toán, phê duyệt, quản lý hợp đồng, giám sát thi công, nghiệm thu, quyết toán, đánh giá chất lượng nhà thầu…
  • Hệ thống báo cáo tự động: cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất điện hàng ngày, báo cáo lượng nhiên liệu tồn, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của từng Tổ máy…

Giao diện phần mềm quản lý đầu tư xây dựng IMIS

 

Các phần mềm và ứng dụng chuyển đổi số được áp dụng, cho phép người dùng truy cập từ máy tính cũng như điện thoại thông minh, giúp cho công tác quản lý đạt được hiệu quả, tính kịp thời, độ chính xác, giảm thời gian, giảm chi phí và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ. Từ ngày áp dụng các giải pháp này, các dữ liệu được kết nối, tích hợp, chia sẻ và sử dụng chung trong toàn bộ Công ty để phục vụ công tác điều hành từ cấp đơn vị Phòng ban đến cấp Tổng Công ty.

Nguyễn Việt Anh – NĐHP