Thông tin phát điện NMTĐ An Khê tuần 11 -2016

Thứ hai, 7/3/2016 | 07:29 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 29/02/2016 ÷ 06/3/2016

Kế hoạch 07/3/2016 ÷ 13/3/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,423 triệu kwh

0,465 triệu m3

0,0 triệu kWh

0,0 triệu m3

Bình quân: 0,0 m3/s

Ka Nak

1,157 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

1,580 triệu kwh

­0,465 triệu m3

0,0 triệu kWh

0,0 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện