Thông tin phát điện NMTĐ An Khê tuần 10 -2016

Thứ hai, 29/2/2016 | 01:48 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 22/02/2016 ÷ 28/02/2016

Kế hoạch 29/02/2016 ÷ 06/3/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,0 triệu kwh

0,0 triệu m3

1,38 triệu kWh

1,518 triệu m3

Bình quân: 2,51 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

0,0 triệu kwh

­0,0 triệu m3

1,38 triệu kWh

1,518 triệu m3


Tải file tại đây