Thông tin phát điện Nhà máy thủy điện An Khê tháng 2-2016

Thứ ba, 1/3/2016 | 07:48 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện tháng 2/2016

Kế hoạch tháng 3/2016

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,0 triệu kWh

0,0 triệu m3

 17,311 triệu kWh

19,04 triệu m3

Ka Nak

 0,0 triệu kWh

 

   2,528 triệu kWh 

 

Tổng cộng

0,0 triệu kWh

0,0 triệu m3

  19,839 triệu kWh

19,04 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện