Công ty Thuỷ điện An Khê – Ka Nak tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024

Thứ ba, 25/6/2024 | 16:54 GMT+7
Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, chiều ngày 24/6/2024, Công ty Thuỷ điện An Khê – Ka Nak đã long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Đặng Văn Tuần - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; ông Đỗ Đức Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; ông Đặng Quốc Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng hơn 80 đại biểu đại diện cho cán bộ công nhân viên, người lao động từ các phòng, phân xưởng trực thuộc Công ty. Chủ trì Hội nghị là ông Đặng Văn Tuần và ông Đặng Quốc Anh.

Ảnh: Ông Đặng Văn Tuần - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty (bìa phải) và ông Đặng Quốc Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty (bìa trái) cùng chủ trì Hội nghị

Thay mặt Ban Giám đốc, ông Đỗ Đức Hoài – Phó Giám đốc đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024. Theo đó, trên cơ sở nghị quyết của Hội nghị người lao động năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được Tổng công ty Phát điện 2 giao năm 2024, tập thể lãnh đạo, người lao động trong Công ty đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, sản xuất và vận hành an toàn, liên tục, ổn định để đảm bảo cung cấp điện; hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; các nhiệm vụ và lĩnh vực công tác trọng tâm về Chiến lược; Quản trị rủi ro; Văn hóa doanh nghiệp...

Ảnh: Ông Đỗ Đức Hoài - Phó Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024

Công ty đã tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành. Kết quả này là sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, sự quan tâm và chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tổng công ty cùng với sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị trong ngành cũng như địa phương.

Ảnh: Ông Đặng Nguyên Hưng - Đại diện Ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động, nội quy lao động tại đơn vị, các văn bản liên quan đến Quy chế trả lương, thưởng, chế độ chính sách đối với người lao động của Tổng công ty và của Công ty. Năm 2023, Công ty đã thực hiện đúng quy định, quy chế, trình tự về đối thoại ở cơ sở, đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch về các nội dung người lao động quan tâm; tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy dân chủ, phát huy sáng kiến, giải pháp công việc; tạo điều kiện tốt để mỗi người lao động được tham gia học tập, tập huấn, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề đặc biệt đối với lực lượng lao động trực tiếp, kỹ thuật ngày càng đáp ứng tốt trong công việc, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

Ảnh: Ông Đặng Văn Tuần - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến của người lao động

Hội nghị đã được ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc Công ty giải đáp tất cả các kiến nghị của cán bộ công nhân viên, người lao động cấp phòng, phân xưởng về các nội dung liên quan đến Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy định phân phối tiền lương; Quy định nâng bậc lương, nâng bậc thợ; Quy định chi tiêu nội bộ; định mức lao động, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; Các kiến nghị về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc, sinh hoạt liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; giải pháp nâng cao hiệu quả về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở tại nơi làm việc.

Ảnh: Ông Đặng Quốc Anh - Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2024

 

Ông Đặng Quốc Anh - Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty chung tay chia sẻ khó khăn với ngành Điện, tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả trong Công ty cũng như trong sinh hoạt gia đình, đặc biệt vào giai đoạn hiện nay với tình hình nắng nóng, thời tiết khô hạn kéo dài. Đồng thời phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình, đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2024.

Qua một buổi làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, Hội nghị người lao động năm 2024 của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Kiều Trang