Thông tin phát điện NMTĐ An Khê tuần 13 -2016

Thứ hai, 21/3/2016 | 01:48 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 14/3/2016 ÷ 20/3/2016

Kế hoạch 21/3/2016 ÷ 27/3/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

1,893 triệu kwh

2,082 triệu m3

0,18 triệu kWh

0,198 triệu m3

Bình quân: 0,327 m3/s

Ka Nak

0,337 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

2,230 triệu kwh

­2,082 triệu m3

0,18 triệu kWh

0,198 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện