Thông tin phát điện Nhà máy thủy điện An Khê tháng 3-2016

Thứ sáu, 1/4/2016 | 07:48 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện tháng 3/2016

Kế hoạch tháng 4/2016

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

4,774 triệu kWh

5,25 triệu m3

 30,922 triệu kWh

34,01 triệu m3

Ka Nak

 2,512 triệu kWh

 

   3,895 triệu kWh 

 

Tổng cộng

7,286 triệu kWh

5,25 triệu m3

  34,817 triệu kWh

34,01 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện