EVNGENCO2 tổ chức các cuộc thi về chuyển đổi số: sinh động, thiết thực

Tổng công ty Phát điện 2, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phát động các cuộc thi về chuyển đổi số nhằm Khuyến khích sự tìm tòi học hỏi, nâng cao trình độ của CBCNV trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Đoàn Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak chung tay “Thắp sáng đường quê”

Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 14/01/2022, Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak phối hợp với Đoàn xã Tây Thuận tổ chức thực hiện và khánh thành, bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xóm 2, thôn Thượng Sơn, xã Tây...

Vận hành

Vận hành

Khí tượng thủy văn

Khí tượng thủy văn

eOffice

eOffice