EVNGENCO2 tổ chức khóa đào tạo Internet vạn vật và Công nghệ Chuỗi khối

Thực hiện Kế hoạch đào tạo chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số năm 2022, từ ngày 15/6 - 17/6/2022, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức khóa đào tạo “Internet vạn vật (IoT) và Công nghệ Chuỗi khối (Blockchain)”. Khóa đào tạo giúp CBCNV làm công tác kỹ thuật, công nghệ thông tin nâng cao...

Đoàn Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak chung tay “Thắp sáng đường quê”

Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 14/01/2022, Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak phối hợp với Đoàn xã Tây Thuận tổ chức thực hiện và khánh thành, bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xóm 2, thôn Thượng Sơn, xã Tây...

Vận hành

Vận hành

Khí tượng thủy văn

Khí tượng thủy văn

eOffice

eOffice