Lễ thả giống phóng sinh tạo nguồn thủy sản tại hồ Ka Nak
Thứ hai, 13/8/2018 | 14:41 GMT+7