Xả lũ hai cửa cung tràn xả lũ hồ Ayun Hạ ngày 04 8 2013
Thứ năm, 17/10/2013 | 11:07 GMT+7