Previous
Next

Tình hình vận hành

Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 53 năm 2015

Nhà máy

Thực hiện 21/12/2015 ÷ 27/12/2015

Kế hoạch 28/12/2015 ÷ 03/01/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

1,397 triệu kwh

1,537 triệu m3

0,58 triệu kWh

0,638 triệu m3

Bình quân: 1,05 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

Tổng cộng

1,397 triệu kwh

­1,537 triệu m3

0,58 triệu kWh

0,638 triệu m3


Tải file tại đây

Tác giả: Tổ Thị trường điện ; Xuất bản: 28/12/2015 01:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét