CÔNG TY THỦY ĐIỆN AN KHÊ - KA NAK CHUNG TAY GIÚP ĐỠ NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, phát huy tinh thần “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, các đối tượng chính sách trên địa bàn các địa phương nơi đơn vị đứng chân nhân...

Vận hành

Vận hành

Khí tượng thủy văn

Khí tượng thủy văn

eOffice

eOffice