Previous
Next
Huấn luyện chiến đấu năm thứ nhất cho lực lượng tự vệ tại văn phòng Công ty năm 2013. Huấn luyện chiến đấu năm thứ nhất cho lực lượng tự vệ tại văn phòng Công ty năm 2013. (08/10/2013)

Thực hiện kế hoạch số 133/KH-BCH ngày 07/3/2013 của Ban chỉ huy quân sự thành phố Quy Nhơn và Kế hoạch số 01/KH-BCH ngày 14/3/2013 của Ban chỉ huy quân sự Công ty Thủy điện An Khê Ka Nak về việc Huấn luyện chiến đấu cho dân quân tự vệ năm thứ nhất.

Giới thiệu Tổ chức Đảng của Công ty (07/08/2013)

Đảng ủy Công ty CP Thủy điện An Khê – Ka Nak được thành lập theo Quyết định số 356-QĐ/ĐUDN ngày 16/06/2008 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định. Ngày 11/11/2011, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 746-QĐ/ĐUDN về việc Đổi...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem

Thư viện Video

  • Ảnh hoạt động

  • Ảnh hội thao

  • Tại Nhà máy Thủy điện Ankhê - Kanak

  • Lễ tích nước Hồ chứa An Khê Kanak