Previous
Next

Lĩnh vực hoạt động của Công ty Thủy điện An Khê Kanak

Lĩnh vực hoạt động bao gồm các hoạt động kinh doanh như sau:

- Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện An Khê – Ka Nak; Quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, kiến trúc của nhà máy điện; thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, gia công cơ khí;

- Sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường phát điện cạnh tranh;

- Tư vấn lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (bao gồm cả lắp đặt thiết bị công nghệ); Tư vấn lập và thẩm định hồ sơ mời thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu về thiết kế, xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị; Tư vấn lập và thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình;

- Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện mới khi được EVN giao;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các Nhà máy Thủy điện;

- Xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng;

- Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành điện;

- Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; cho thuê văn phòng;
- Tổ chức dịch vụ du lịch; nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Thư viện Video

  • Ảnh hoạt động

  • Ảnh hội thao

  • Tại Nhà máy Thủy điện Ankhê - Kanak

  • Lễ tích nước Hồ chứa An Khê Kanak