SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2014

Thứ ba, 2/12/2014 | 07:49 GMT+7

1. SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TẠI ĐIỂM GIAO NHẬN LŨY KẾ CÁC THÁNG NĂM 2014

Stt

Nhà máy

Đơn vị

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

Tháng 06

Tháng 07

Tháng 08

Tháng 09

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng

1

An Khê

Triệu kWh

53.718

28.820

74.255

73.250

63.312

24.127

2.000

14.877

16.766

67.760

73.429

 

492.314

2

Ka Nak

Triệu kWh

5.774

4.685

7.961

7.913

6.832

2.203

1.058

1.741

0.913

4.301

2.871

 

46.253

3

Tổng

Triệu kWh

59.492

33.504

82.216

81.164

70.145

26.330

3.058

16.618

17.679

72.061

76.300

 

538.568

2. SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TẠI ĐẦU CỰC MÁY PHÁT LŨY KẾ CÁC THÁNG NĂM 2014

Stt

Nhà máy

Đơn vị

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

Tháng 06

Tháng 07

Tháng 08

Tháng 09

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng

1

An Khê

Triệu kWh

54.094

28.992

74.784

73.732

63.726

24.317

2.015

14.988

16.892

68.274

73.989

 

495.803

2

Ka Nak

Triệu kWh

5.806

4.713

8.004

7.962

6.857

2.223

1.072

1.762

0.920

4.330

2.885

 

46.535

3

Tổng

Triệu kWh

59.900

33.705

82.788

81.694

70.583

26.540

3.087

16.750

17.812

72.604

76.874

 

542.338Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện