Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2012

Thứ hai, 25/3/2013 | 12:03 GMT+7
Tình hình cung cấp điện trong tháng 11/2012 ổn định, đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội, sản xuất, kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2012:

1.    Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Tình hình cung cấp điện trong tháng 11/2012 ổn định, đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội, sản xuất, kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Sản lượng toàn hệ thống tháng 11 đạt 10,03 tỷ kWh, trong đó: thuỷ điện chiếm 36%, nhiệt điện than chiếm 22,7%; nhiệt điện khí chiếm 38,8%. Sản lượng huy động bình quân đạt 334,4 tr.kWh/ngày. Luỹ kế 11 tháng sản lượng điện toàn hệ thống đạt 109.760 triệu kWh, tăng 10,34% so với cùng kỳ năm 2011.

Tháng 11/2012 sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 9,84 tỷ kWh, trong đó điện sản xuất 3,839 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng năm 2012, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 107,554 tỷ kWh, tăng 10,48% so với cùng kỳ, trong đó điện sản xuất chiếm 46,44%, điện mua chiếm 53,56%.

Điện thương phẩm tháng 11/2012 ước đạt 9,01 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng năm 2012 điện thương phẩm ước đạt 96,4 tỷ kWh, tăng 11,31% so với cùng kỳ năm 2011.


2.    Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

a. Về nguồn điện: Trong tháng 11/2012, EVN đã tiến hành nghiệm thu cấp Tập đoàn dự án Thủy điện Sơn La, báo cáo HĐNTNN nghiệm thu chính thức trước khi khánh thành công trình vào ngày 21/12/2012; thả rotor TM1 - Thủy điện Bản Chát; tiến hành khởi công dự án Thủy điện Trung Sơn và  ký hợp đồng vay vốn của Vietinbank (6.200 tỷ đồng) làm vốn đối ứng cho dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 để chuẩn bị khởi công dự án vào đầu tháng 12/2012…

b. Về lưới điện: Trong tháng 11/2012, EVN đã đóng điện 03 dự án lưới điện quan trọng (gồm: ĐD 220kV Đồng Hòa – Thái Bình mạch 2, ĐD 220kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 1, cải tạo nâng khả năng tải ĐD 220kV Nho Quan - Ninh Bình). Luỹ kế 11 tháng năm 2012, đã hoàn thành đóng điện 24 dự án, khởi công 24 dự án lưới điện 500-220kV. Đặc biệt, trong tháng 11, EVN đã giao Tổng Công ty Điện lực miền Trung triển khai dự án cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn từ hệ thống điện quốc gia bằng cáp ngầm vượt biển. Bên cạnh đó, các dự án cấp điện nông thôn tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Sơn La đều đạt kế hoạch về khối lượng thi công và giải ngân.

Các công trình lưới điện cấp bách cấp điện miền Nam:

+ ĐD 220kV Đăk Nông - Phước Long - Bình Long: đã thu xếp đủ vốn cho dự án và hoàn thành thi công móng, khối lượng dựng cột đạt 83%, đang triển khai kéo dây, dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 12/2012.

+ ĐD 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông: hoàn thành 78% khối lượng đào móng, 72% khối lượng đúc móng, tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc trong bồi thường GPMB, đặc biệt tại TP. HCM và tỉnh Bình Dương...


c. Thực hiện giá trị ĐTXD và tình hình giải ngân: Trong điều kiện rất khó khăn về vốn đầu tư, kết quả thực hiện đầu tư về khối lượng cũng như giải ngân thanh toán đạt được trong 11 tháng rất khả quan. Tính đến hết tháng 11 năm 2012, giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư toàn Tập đoàn ước đạt 60.730 tỷ đồng, trong đó giá trị giải ngân đạt 55.605 tỷ đồng.


II. Các công tác khác:

- Ngày 23/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu EVN giai đoạn 2012-2015;

- Tập đoàn và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác Quốc hội Bộ Công Thương chuẩn bị nội dung giải trình, trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương trước đại biểu Quốc hội và trả lời kiến nghị của cử tri trong kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.

- Tập đoàn đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của các GENCO và tiếp tục công tác kiện toàn nhân sự cho các GENCO.

- Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử tại Công ty Điện lực Sài Gòn…


II. Một số nhiệm vụ công tác tháng 12/2012:

Dự kiến tháng 12/2012, sản lượng bình quân toàn hệ thống có thể đạt tới 336 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất dao động từ 18.400-18.700 MW. Để tiếp tục đảm bảo đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt trong tháng cũng như đảm bảo cung cấp điện năm 2013, EVN sẽ khai thác cao các nguồn nhiệt điện và khai thác các nguồn thuỷ điện điều chỉnh theo lượng nước về để đảm bảo mục tiêu tích nước các hồ thuỷ điện miền Nam đạt MNDBT và các hồ thuỷ điện miền Bắc, miền Trung giữ ở mức dưới MNDBT từ 1 - 3 m. Chiều truyền tải trong tháng cuối năm 2012 chủ yếu là từ miền Trung vào miền Nam với sản lượng truyền tải 842 triệu kWh.


Về kinh doanh điện, thị trường điện: EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tính toán kế hoạch vận hành TTĐ năm 2013; theo dõi và hỗ trợ triển khai thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử tại Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, không để xảy ra sai sót, khiếu nại của khách hàng…


Về đầu tư xây dựng: Trong tháng 12, các dự án, công trình tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm, đặc biệt là các công tác trọng điểm như: Tổ chức lễ khởi công dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3; Hoàn thành nghiệm thu công trình cấp Hội đồng nghiệm thu nhà nước và tổ chức thành công lễ khánh thành công trình thủy điện Sơn La; Tiến hành ngăn sông Thủy điện Sông Bung 2; Hoàn thành đóng điện các dự án lưới điện quan trọng: ĐD 220kV Đăk Nông - Phước Long - Bình Long; ĐD 220 kV Sóc Sơn - Vân Trì; ĐD 220 kV Vũng Áng - Hà Tĩnh…


Ngoài ra, trong tháng 12, EVN sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho các GENCO đi vào hoạt động từ 1/1/2013 và hoàn thành thẩm tra phương án tái cơ cấu các Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện; Hoàn thành xây dựng đề án giảm tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối điện đến năm 2015 không cao hơn 8%, xác định kế hoạch tổn thất từng năm và tổn thất của từng khối truyền tải, phân phối và từng Tổng công ty…
 

Ban Quan hệ cộng đồng