Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

Thứ ba, 13/8/2013 | 16:59 GMT+7
  • Sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực
  • Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện
  • Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện, thí nghiệm điện;
  • Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện;
  • Đào tạo và phát triền nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sữa chữa thiết bị nhà máy điện.