Previous
Next

Tình hình vận hành

Thông tin vận hành NM An Khê, tuần 20 năm 2016

Nhà máy

Thực hiện 02/5/2016 ÷ 8/5/2016

Kế hoạch 9/5/2016 ÷ 15/5/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,790 triệu kwh

0,869 triệu m3

0,65 triệu kWh

0,715 triệu m3

Bình quân: 1,18 m3/s

Ka Nak

0,211 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

1,001 triệu kwh

­0,869 triệu m3

0,65 triệu kWh

0,715 triệu m3


Tải file tại đây

Tác giả: Tổ Thị trường điện ; Xuất bản: 09/05/2016 07:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét