Previous
Next

Tình hình vận hành

Thông tin phát điện Nhà máy thủy điện An Khê tháng 2-2016

Nhà máy

Thực hiện tháng 2/2016

Kế hoạch tháng 3/2016

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,0 triệu kWh

0,0 triệu m3

 17,311 triệu kWh

19,04 triệu m3

Ka Nak

 0,0 triệu kWh

 

   2,528 triệu kWh 

 

Tổng cộng

0,0 triệu kWh

0,0 triệu m3

  19,839 triệu kWh

19,04 triệu m3


Tải file tại đây

Tác giả: Tổ Thị trường điện ; Xuất bản: 01/03/2016 07:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét