Previous
Next

Tình hình vận hành

Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 51 năm 2015

Nhà máy

Thực hiện 07/12/2015 ÷ 13/12/2015

Kế hoạch 14/12/2015 ÷ 20/12/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

6,692 triệu kwh

7,361 triệu m3

0,77 triệu kWh

0,847 triệu m3

Bình quân: 1,4 m3/s

Ka Nak

0,949 triệu kwh

Tổng cộng

7,641 triệu kwh

­7,361 triệu m3

0,77 triệu kWh

0,847 triệu m3


Tải file tại đây

Tác giả: Tổ Thị trường điện ; Xuất bản: 14/12/2015 07:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét