Previous
Next

Tình hình vận hành

Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 48 năm 2015

Nhà máy

Thực hiện 16/11/2015 ÷ 22/11/2015

Kế hoạch 23/11/2015 ÷ 29/11/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,836 triệu kwh

0,92 triệu m3

2,96 triệu kWh

3,256 triệu m3

Bình quân: 5,384 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

Tổng cộng

0,836 triệu kwh

­0,92 triệu m3

2,96 triệu kWh

3,256 triệu m3


Tải file tại đây

Tác giả: Tổ Thị trường điện ; Xuất bản: 23/11/2015 07:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét