Previous
Next

Tình hình vận hành

Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 3 năm 2016

Nhà máy

Thực hiện 04/01/2016 ÷ 10/01/2016

Kế hoạch 11/01/2016 ÷ 17/01/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,0 triệu kwh

0,0 triệu m3

0,0 triệu kWh

0,0 triệu m3

Bình quân: 0,0 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

Tổng cộng

0,0 triệu kwh

­0,0 triệu m3

0,0 triệu kWh

0,0 triệu m3


Tải file tại đây

Tác giả: Tổ Thị trường điện ; Xuất bản: 11/01/2016 07:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét