Previous
Next

Tình hình vận hành

Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 2 năm 2016

Nhà máy

Thực hiện 28/12/2015 ÷ 03/01/2016

Kế hoạch 04/01/2016 ÷ 10/01/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,667 triệu kwh

0,734 triệu m3

0,44 triệu kWh

0,484 triệu m3

Bình quân: 0,8 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

Tổng cộng

0,667 triệu kwh

­0,734 triệu m3

0,44 triệu kWh

0,484 triệu m3


Tải file tại đây

Tác giả: Tổ Thị trường điện ; Xuất bản: 04/01/2016 02:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét