Previous
Next

Tình hình vận hành

Thông tin phát điện NMTĐ An Khê tuần 13 -2016

Nhà máy

Thực hiện 14/3/2016 ÷ 20/3/2016

Kế hoạch 21/3/2016 ÷ 27/3/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

1,893 triệu kwh

2,082 triệu m3

0,18 triệu kWh

0,198 triệu m3

Bình quân: 0,327 m3/s

Ka Nak

0,337 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

2,230 triệu kwh

­2,082 triệu m3

0,18 triệu kWh

0,198 triệu m3


Tải file tại đây

Tác giả: Tổ Thị trường điện ; Xuất bản: 21/03/2016 01:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét