Previous
Next

Tình hình vận hành

Thông tin phát điện NM An Khê, tuần 17 năm 2016

Nhà máy

Thực hiện 11/4/2016 ÷ 17/4/2016

Kế hoạch 18/4/2016 ÷ 24/4/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,890 triệu kwh

0,979 triệu m3

0,64 triệu kWh

0,704 triệu m3

Bình quân: 1,16 m3/s

Ka Nak

0,084 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

0,974 triệu kwh

­0,979 triệu m3

0,64 triệu kWh

0,704 triệu m3


Tải file tại đây

Tác giả: Tổ Thị trường điện ; Xuất bản: 18/04/2016 07:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét