Previous
Next

Đảng Ủy

Giới thiệu Tổ chức Đảng của Công tyTổng số đảng viên của Đảng bộ khi mới thành lập là 32 đảng viên chia thành 03 chi bộ. Kết thúc nhiệm kỳ 2008 - 2010, Đảng bộ đã kết nạp thêm 10 đảng viên mới. Đại hội Đảng bộ Công ty CP Thủy điện An Khê – Ka Nak nhiệm kỳ 2010 – 2015 diễn ra vào tháng 5/2010 bầu ra BCH Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Trong nhiệm kỳ này (năm 2011), Đảng bộ đã kết nạp thêm 02 đảng viên. Tổng số Đảng viên của Đảng bộ hiện nay là 42 đảng viên. Ban chấp hành Đảng ủy gồm 07 đảng viên.

Đảng bộ Công ty gồm có 4 Chi bộ trực thuộc:

- Chi bộ 1: Văn phòng, Phòng Tổ chức – Lao động và Phòng Thanh tra, Bảo vệ và Pháp chế

- Chi bộ 2: Phòng Kế hoạch – Vật tư, Phòng Tài chính – Kế toán

- Chi bộ 3: Phòng Kỹ thuật, Phòng QLDA

- Chi bộ 4: Phân xưởng vận hành Nhà máy Thủy điện An Khê, Phân xưởng vận hành Nhà máy Thủy điện Ka Nak, Phân xưởng sửa chữa.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định và Đảng ủy Công ty, nhằm không ngừng nâng cao ý thức tự giác hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, trong những năm qua Đảng bộ tập trung triển khai tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thông qua các buổi học tập, nghiên cứu, thảo luận về các chủ đề: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh… các đảng viên và quần chúng trong Công ty đã tự giác học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Việc thấm nhuần tư tưởng của Bác được thể hiện rõ nét qua kết quả công việc chuyên môn cũng như lối sống lành mạnh, chống quan liêu, lãng phí trong đội ngũ CBCNV Công ty.

TAGS:
; Xuất bản: 07/08/2013 11:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét