Previous
Next
Huấn luyện chiến đấu năm thứ nhất cho lực lượng tự vệ tại văn phòng Công ty năm 2013. Huấn luyện chiến đấu năm thứ nhất cho lực lượng tự vệ tại văn phòng Công ty năm 2013. (08/10/2013)

Thực hiện kế hoạch số 133/KH-BCH ngày 07/3/2013 của Ban chỉ huy quân sự thành phố Quy Nhơn và Kế hoạch số 01/KH-BCH ngày 14/3/2013 của Ban chỉ huy quân sự Công ty Thủy điện An Khê Ka Nak về việc Huấn luyện chiến đấu cho dân quân tự vệ năm thứ nhất.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem

Thư viện Video

  • Ảnh hoạt động

  • Ảnh hội thao

  • Tại Nhà máy Thủy điện Ankhê - Kanak

  • Lễ tích nước Hồ chứa An Khê Kanak