Previous
Next
Giải quyết vướng mắc trong thực hiện di dân tái định cư 3 dự án thủy điện tại Nghệ An (08/10/2013)

Ngày 24/9/2013, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo (Văn bản số 8027/VPCP-KTN) giải quyết vướng mắc trong thực hiện di dân, tái định cư (TĐC) các dự án Thủy điện Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố tại tỉnh Nghệ An.

Thanh lý hợp đồng, quyết toán A-B gói thầu 27 cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật nhà máy Thủy điện An Khê - Dự án Thủy điện An Khê- Ka Nak Thanh lý hợp đồng, quyết toán A-B gói thầu 27 cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật nhà máy Thủy điện An Khê - Dự án Thủy điện An Khê- Ka Nak (08/10/2013)

Ngày 05/7/2013 Ban QLDA Thủy điện 7 (ATĐ7) và Tập đoàn Điện lực Dongfang - DEC (Trung Quốc) đã tổng kết quá trình thực hiện hợp đồng gói thầu 27 cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật nhà máy thủy điện An Khê - Dự án thủy điện An Khê - Ka Nak, thanh...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem

Thư viện Video

  • Ảnh hoạt động

  • Ảnh hội thao

  • Tại Nhà máy Thủy điện Ankhê - Kanak

  • Lễ tích nước Hồ chứa An Khê Kanak